In het kort, samengevat in 13 Artikelen:

 1. Het gehuurde mag alleen gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik.
 2. De kosten van reiniging en regulier onderhoud zijn ten laste van huurder.
 3. De kosten van herstel of vervanging zijn ten laste van verhuurder.
 4. De huurder is verplicht het gehuurde tegen schade te verzekeren
 5. Alle lasten en belastingen terzake van het gehuurde zijn ten laste van huurder.
 6. De verhuurder heeft het recht eenmaal per jaar controle uit te oefenen of te doen uitoefenen.
 7. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van het gehuurde is verboden.
 8. De huurder mag het gehuurde niet verplaatsen buiten het adres van de huurder.
 9. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor de huurder.
 10. De verhuurder zal in geen geval voor enig gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 11. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde toegebracht of ontstaan.
 12. De huur eindigt na opzegging van de overeenkomst én teruggave van het gehuurde.
 13. Verhuurder kan schadevergoeding eisen en het gehuurde per direct terugeisen en ophalen;
  –         wanneer huurder in verzuim is de huur tijdig te betalen;
  –         wanneer huurder één of meer andere bepalingen van de overeenkomst niet nakomt;
  –         wanneer huurder overlijdt.

Voor de volleidge tekst download hier de pdf: Algemene Voorwaarden Huur Witgoed